1
Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je každá obchodná spoločnosť povinná viesť podvojné účtovníctvo.Účtovanie v podvojnom systéme účtovania a teda samotné účtovníctvo obchodnej spoločnosti je základným ukazovateľom hospodárenia subjektu. Naša spoločnosť a jej hlavný predmet podnikania – vedenie účtovníctva poskytuje spracovanie účtovníctva spoločnostiam s ručením obmedzeným, komanditným spoločnostiam, akciovým spoločnostiam a verejným obchodným spoločnostiam.Náš personál má viac ako 25 ročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky.
1
Instantly download 100’s of professional rap, hip hop, trap, and r&b instrumentals. Lease beats or purchase exclusive rights for your next single, mixtape, or album. Produced by Mini Producer. All beats are emailed to you after purchase.
1
our friend when in need! We are a 24-hour emergency service cleaning company We specialize in water cleanup and removal. There is not out of the pocket expense.
1
Con VULNERABILITY ASSESSMENT – VA si intende un’analisi approfondita mirata ad identificare, quantificare e dare delle priorità alle vulnerabilità all’interno di sistemi ed applicazioni. Vulnerability Assessment Modena.
1
HSBC announces 35,000 worldwide job cuts after profits plunge 53% to $6 billion amid crisis over US-China trade war, Brexit and coronavirus
1
محامي في جدة و مكة افضل مكتب محاماة في السعودية محامي معروف مشهور ممتاز جيد افضل مكتب محاماة افضل محامي بجدة بمكة مكتب محاماة ممتاز معروف
1
If you want to start your own small woodwork shop, this small guide will help you to choose the must-have tools for woodworkers. From workbenchs to clamps, you need to know what type of tools you really need to start woodworking. Just watch the video and follow steps.
Latest Comments